BÜRO YÖNETİMİ

Büro personeli, şirketlerde, kamu hizmetlerinde ve her türlü kuruluşta idari işlerle görevlendirilmiştir. Herhangi bir idari ofiste temelde önemli bir rol oynar, ancak belirli görevler faaliyet gösterdiği şirketin veya ajansın türüne, büyüklüğüne ve yapısına bağlı olarak değişebilir. İdari işlerin çoğu, bir işletmenin düzgün çalışması için gerekli olan belge yönetimi ile ilgilidir. Yönetici asistanı belgeleri oluşturur ve doldurur, verileri kaydeder (veri girişi), dosyaları arşivler ve tüm yönetim görevlerinin doğru ve zamanında yapılmasını sağlar. Ayrıca iş prosedürlerine uygun olarak tüm bürokratik ve sekreterlik işleriyle ilgilenir. Postayı dağıtır, gelen ve giden telefon görüşmelerini iletir, belge ve mektup yazar, toplantı ve randevu takvimlerini koordine eder, gündemi yönetir ve meslektaşları ve amirleri için geziler ve saha gezileri düzenler. (Ör. Satış ekibinin atamaları veya patronun gezileri). Ayrıca, her zaman amirlerinin talimatlarını izleyerek, herhangi bir idari sorunun çözümünde ofis çalışanlarına destek olur.

Birçok küçük ve orta ölçekli şirket için “Sürekli bir ofis elemanı görevlendirmek” işletme bütçesine ağır gelir.

İş yerinde geçen uzun ve zor bir günün ardından rahat bir akşamı gerçekten hak eden işletme sahiplerini her gün, bu can sıkıcı ofis görevleri bekler. İş sahipleri genellikle anlaşılır bir şekilde çok yorulur ve ofis işleri geride kalır. Açılmamış posta yığınının gittikçe artması ve bir şeyin yapılmamış olmasının verdiği rahatsızlık hissinin yanı sıra, bunun sonucu olarak;

- Faturalar yazılmaz ve bu nedenle yapılan işlerin parası tahsil edilemez.

- Önceden yazılmış faturaların ödeme takibi yapılamaz, bu nedenle tahsildeki alacaklar miktarı yükselir.

- Satın almalardan gelen faturalar zamanında ödenemez ve gereksiz vade ve gecikme faizi oluşur, bu durum kredibiliteyi olumsuz yönde etkiler.

- Mail müşaviriniz / muhasebeciniz, aylık hesapları kapatma, KDV beyannamesini verme zamanının geldiğini ve gerekli belgelerin hala eksik olduğuna bildirir.

- Bir süre sonra vergi dairesi yüksek miktarda “VERGİ TAHMİNİ” kararı verir, zamanında doğru itirazlar yapılmazsa borç kesinleşir ve bu durum işletme için daha fazla yüke neden olur.

- Federal ve yerel Kamu kurumları, emeklilik sigortası, sağlık sigortası, sendika, meslek birliği, ticaret odası, zanaatkârlar odası vb.den gelen ve kesinlikle cevaplanması gereken mektuplar gittikçe çoğalarak birikir.

Zaman baskısı altında bile planlı, sistematik, hassas ve dikkatli çalışabilmelisiniz. Planlama ve organizasyonda güçlü ve esnek olmanız, aynı zamanda birkaç görevi paralel olarak yerine getirebilmeniz gerekir. Ama aynı zamanda asıl işinizle ilgilenmeniz, siparişleri işleme koymanız gerekir. Hepsi paralel ve aynı zamanda ...

Sonu gelmeyen bürokrasi. Dikkatsiz atılan her adımda karşılaşılan yasaklar. Geciken her işlem için para cezaları. Tüm bunlar boşa harcanan zamana, gereksiz masraflara mal olur.

UZMAN YARDIMINA İHTİYACINIZ VAR

YARDIMA HAZIRIZ

İsterseniz büro işlerinizi üstlenip sizin adınıza bütün formaliteleri yerine getirebiliriz. İLK GÖRÜŞME ÜCRETSİZ. Daha sonra uygun fiyatlarla.

Bizi telefonla arayın ya da E-Mail yazın

 
 
 
 
E-Mail
Anruf
LinkedIn